Kora, l’instrument: Tipologia

La Kora, instrument musical africà (Àfrica Occidental) és un instrument cordòfon amb sistema de pont; membranòfon;  formada amb una carbassa com a caixa acústica; que pertany a la família de les arpes de dos ordres. Cordòfon. De la família de les cordes. En el passat...